Industriproduktionsindex (IPI/PVI), kedjeindex, 2015=100, efter näringsgren SNI2007. Månad 2000M01 - 2020M06
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 55 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 246 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2015-04-07 Aggregat samt tillhörande delbranscher för Industriproduktionsindex har korrigerats för perioden januari 2015.
I samband med publiceringen av april 2015 har en del metodförändringar introducerats. Tidsserien har räknats tillbaka till och med 2000 i syfte att minska eventuella nivåskiftningar och tidsseriebrott, vilket har resulterat i revideringar av historiken för vissa serier.
2015-11-05 I samband med publiceringen av september 2015 reviderades statistiken tillbaks till och med april 2015. Detta på grund av ny information i SNI19 industrin för petroleumprodukter och SNI 23 industrin för icke-metalliska mineraliska produkter. Detta påverkar framförallt dessa branscher och de aggregat där de ingår.
2016-04-05 I samband med publiceringen av februari 2016 reviderades statistiken tillbaks till och med april 2015. Detta på grund av ny information i SNI 24 stål och metallverk. Detta påverkar framförallt den här branschen och de aggregat där den ingår.
2016-12-05: I samband med publiceringen av oktober 2016 reviderades statistiken tillbaks till och med april 2015. Detta på grund av ny information i SNI 29 motorfordonsindustrin. Detta påverkar framförallt den här branschen och de aggregat där den ingår.
I samband med publiceringen av december 2016 reviderades statistiken tillbaka till och med april 2015. Detta på grund av ny information i aggregatet för gruvor och mineralutvinningsindustrin, B.
I samband med publiceringen av mars 2017 reviderades tjänsteproduktionsindex tillbaka till och med januari 2015. Detta på grund av omklassificering av Ericsson AB. Till följd av detta förekommer även mindre revideringar i denna statistik.
Revidering 2018-02-06. Vid publiceringen av december 2017 reviderades statistiken för motorfordonsindustrin och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet från januari 2016.
Revidering 2018-05-04. Vid publiceringen av mars 2018 reviderades statistiken för motorfordonsindustrin och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet från januari 2016. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.
Vid publiceringen av november 2018 reviderades statistiken för motorfordonsindustrin och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet från januari 2017 och framåt. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.
I samband med publiceringen av referensmånad februari 2019 reviderades statistiken för övrig maskinindustri (28) från januari–september 2018, samt pappers- och pappersvarutillverkning (17) från maj 2017 och framåt. Ovanstående revidering omfattar även alla aggregat där ovanstående branscher ingår. Detta sedan nya uppgifter har inkommit till SCB.
I samband med publiceringen av referensmånad mars 2019 reviderades statistiken för industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel (20-21) för januari och mars 2018. Detta sedan nya uppgifter har inkommit till SCB.
Uppgift med .. innebär att uppgift är sekretessbelagd eller att data saknas.
I samband med publicering av referensmånad augusti 2019 revideras perioderna januari 2018 till mars 2019 (utanför ordinarie revideringsperiod) på grund av att nya uppgifter inkommit till SCB.
På grund av osäkerhet i underliggande bränslestatistik har uppgifter om industrin för petroleumprodukter (19) samt industrin för energirelaterade insatsvaror (ERV) respektive varaktiga konsumtionsvaror (VKON) inte kunnat publiceras sedan publiceringen av referensmånad maj 2019. I samband med publiceringen av referensmånad oktober 2019 reviderades statistiken för industrin för petroleumprodukter (19) och alla aggregat där branschen ingår från januari 2018 och framåt. Detta sedan nya uppgifter har inkommit till SCB. Revideringen medför att något hinder för publicering inte längre finns.
I samband med referensmånad november 2019 reviderades statistiken för det totala näringslivet och samtliga delbranscher bakåt till och med april 2016. Detta efter en förändring i metod avseende hantering av bortfall i registerdata.
Revidering 2020-02-05. Vid publiceringen av referensperiod december 2019 reviderades statistiken för annan transportmedelsindustri (C30) och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet, för referensperioderna juli och augusti 2019. Detta sedan nya uppgifter kommit in till SCB.
2020-05-05 Osäkerheten kring coronavirusets långsiktiga påverkan leder till att trendskattningen inte anses tillförlitlig. Av denna anledning publiceras inte trendskattningar från referensperioden januari 2020 och framåt.
tabellinnehåll
Månadsutveckling, kalenderkorrigerad och säsongrensad
Förändring i procent jämfört med föregående månad korrigerat för kalender och säsongseffekter.
Årsutveckling, kalenderkorrigerad
Förändring i procent jämfört med motsvarande månad föregående år korrigerat för kalendereffekter.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-08-05
Kontakt
Johan Nyström, SCB
+46 010-479 42 22
johan.nystrom@scb.se

Enhet
Kalenderkorrigerad:
index
Ej kalenderkorrigerad:
index
Kalenderkorrigerad och säsongrensad:
index
Trendskattning:
index
Månadsutveckling, kalenderkorrigerad och säsongrensad:
procent
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
procent
Datatyp
Kalenderkorrigerad:
Flöde
Ej kalenderkorrigerad:
Flöde
Kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Flöde
Trendskattning:
Flöde
Månadsutveckling, kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Flöde
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Flöde
Pristyp
Kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Ej kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Fasta Priser
Trendskattning:
Fasta Priser
Månadsutveckling, kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Fasta Priser
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Kalenderkorrigerad:
Ja
Ej kalenderkorrigerad:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Ja
Trendskattning:
Ja
Månadsutveckling, kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Ja
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Ja
Säsongsrensad
Kalenderkorrigerad:
Nej
Ej kalenderkorrigerad:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Ja
Trendskattning:
Ja
Månadsutveckling, kalenderkorrigerad och säsongrensad:
Ja
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Nej
Bastid
Kalenderkorrigerad:
2015
Ej kalenderkorrigerad:
2015
Kalenderkorrigerad och säsongrensad:
2015
Trendskattning:
2015
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0402AJ