Varuimport och varuexport i maritima näringar efter näringsgruppp och handelspartner. År 2013 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgrupp Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

handelspartner

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-04-03
Kontakt
Lars Werke, SCB
+46 010-479 68 57
lars.werke@scb.se

Enhet
Varuimport, mnkr:
mnkr
Varuexport, mnkr:
mnkr
Referenstid
Varuimport, mnkr:
Kalenderår
Varuexport, mnkr:
Kalenderår
Datatyp
Varuimport, mnkr:
Flöde
Varuexport, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Varuimport, mnkr:
Nej
Varuexport, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Varuimport, mnkr:
Nej
Varuexport, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-02-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001H8