Antal förvärvsarbetande i maritima näringar efter näringsgrupp och kön. År 2013 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgrupp Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-04-03
Kontakt
Lars Werke, SCB
+46 010-479 68 57
lars.werke@scb.se

Enhet
Antal förvärvsarbetande:
antal
Referenstid
Antal förvärvsarbetande:
Kalenderår
Datatyp
Antal förvärvsarbetande:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal förvärvsarbetande:
Nej
Säsongsrensad
Antal förvärvsarbetande:
Nej
Skapad datum
2020-02-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001HE