Ekonomiska variabler för maritima företag efter näringsgrupp. År 2013 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

näringsgrupp Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-04-03
Kontakt
Lars Werke, SCB
+46 010-479 68 57
lars.werke@scb.se

Enhet
Antal företag:
antal
Nettoomsättning, mnkr:
mnkr
Förbrukningsvärde, mnkr:
mnkr
Produktionsvärde, mnkr:
mnkr
Förädlingsvärde, mnkr:
mnkr
Totala intäkter, mnkr:
mnkr
Totala kostnader, mnkr:
mnkr
Brutto investeringar, mnkr:
mnkr
Nettoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Referenstid
Antal företag:
Kalenderår
Nettoomsättning, mnkr:
Kalenderår
Förbrukningsvärde, mnkr:
Kalenderår
Produktionsvärde, mnkr:
Kalenderår
Förädlingsvärde, mnkr:
Kalenderår
Totala intäkter, mnkr:
Kalenderår
Totala kostnader, mnkr:
Kalenderår
Brutto investeringar, mnkr:
Kalenderår
Nettoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Datatyp
Antal företag:
Flöde
Nettoomsättning, mnkr:
Flöde
Förbrukningsvärde, mnkr:
Flöde
Produktionsvärde, mnkr:
Flöde
Förädlingsvärde, mnkr:
Flöde
Totala intäkter, mnkr:
Flöde
Totala kostnader, mnkr:
Flöde
Brutto investeringar, mnkr:
Flöde
Nettoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal företag:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Förbrukningsvärde, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Totala intäkter, mnkr:
Nej
Totala kostnader, mnkr:
Nej
Brutto investeringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Förbrukningsvärde, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Totala intäkter, mnkr:
Nej
Totala kostnader, mnkr:
Nej
Brutto investeringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001HG