Industrins produktion efter varugrupp enligt KN och lönebearbetning. År 1996 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

varugrupp enligt KN Markera minst ett värde

typ av tillverkning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Enhet för kvantitet för 8- och 9-siffernivå visas inte i Statistikdatabasen. Information om vilken kvantitetsenhet som gäller för respektive varugrupp och år finns i Excel-tabellen, Detaljerade uppgifter 8_9_siffernivå, 1996-2019.xlsx, på http://www.scb.se/nv0119 under Tabeller och diagram. Motsvarande uppgifter på engelska finns för åren 2008-2019 på http://www.scb.se/nv0119-en.
varugrupp enligt KN
De varugrupper på KN 8- och 9-siffernivå som listas vid sökning finns i en bruttolista som kan innehålla KN-nummer giltiga endast för visst år. Varugrupper med kod bestående av 8 siffror + 1 bokstav (9-siffernivå) är underindelningar specifika för produktionsstatistiken. Om sådan underindelning finns redovisas ej uppgifter på den 8-siffernivå till vilken den tillhör. Produktion av tjänster redovisas endast på 8- och 9-siffernivå med för produktionsstatistiken egen kodsättning. För ytterligare information angående KN se vidare fotnot för Utrikeshandeln med varor enligt KN (Kombinerade nomenklaturen).
varugrupp enligt KN
De varugrupper på KN 8- och 9-siffernivå som listas vid sökning finns i en bruttolista som kan innehålla KN-nummer giltiga endast för visst år. Varugrupper med kod bestående av 8 siffror + 1 bokstav (9-siffernivå) är underindelningar specifika för produktionsstatistiken. Om sådan underindelning finns redovisas ej uppgifter på den 8-siffernivå till vilken den tillhör. Produktion av tjänster redovisas endast på 8- och 9-siffernivå med för produktionsstatistiken egen kodsättning. För ytterligare information angående KN se vidare fotnot för Utrikeshandeln med varor enligt KN (Kombinerade nomenklaturen).
varugrupp enligt KN
De varugrupper på KN 8- och 9-siffernivå som listas vid sökning finns i en bruttolista som kan innehålla KN-nummer giltiga endast för visst år. Varugrupper med kod bestående av 8 siffror + 1 bokstav (9-siffernivå) är underindelningar specifika för produktionsstatistiken. Om sådan underindelning finns redovisas ej uppgifter på den 8-siffernivå till vilken den tillhör. Produktion av tjänster redovisas endast på 8- och 9-siffernivå med för produktionsstatistiken egen kodsättning. För ytterligare information angående KN se vidare fotnot för Utrikeshandeln med varor enligt KN (Kombinerade nomenklaturen).
typ av tillverkning
Egen
All försäljning av produkter som tillverkats vid företaget inklusive produktion som utförts på särskild beställning. I de fall ett företag svarar för insatsvaror och försäljning, men låter ett annat företag producera varorna betraktas det som egen tillverkning.
Lönbearbetning
Innebär att beställaren står för större delen av insatsvarorna och att utföraren får betalt för produktionstjänsten. Fram till och med 2007 redovisas lönbearbetning endast på 8- och 9-siffernivå med en för produktionsstatistiken egen kodsättning (varunummer börjar med 993). Från 2008 rapporteras tjänsten på varunummer enligt KN och uppgifter kan förekomma på samtliga nivåer.
tabellinnehåll
Total produktion, kvantitet
Uppgifter om TOTAL PRODUKTION, KVANTITET finns endast på KN 8- och 9-siffernivå och inom vissa varuområden. Uppgifter om LEVERANSER, KVANTITET finns endast på KN 8- och 9-siffernivå. Kvantitetsuppgift markerad med .. innebär uppgift ej tillgänglig.
Leveranser, kvantitet
Uppgifter om TOTAL PRODUKTION, KVANTITET finns endast på KN 8- och 9-siffernivå och inom vissa varuområden. Uppgifter om LEVERANSER, KVANTITET finns endast på KN 8- och 9-siffernivå. Kvantitetsuppgift markerad med .. innebär uppgift ej tillgänglig.
Leveranser, tkr
Värdeuppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift.
år
1996
Reviderade uppgifter. På grund av sekretesskäl är uppgifter ej tillgängliga för vissa varugrupper.
1997
Reviderade uppgifter. På grund av sekretesskäl är uppgifter ej tillgängliga för vissa varugrupper.
1998
Uppgifterna är reviderade per 2001-10-12. På grund av sekretesskäl är uppgifter ej tillgängliga för vissa varugrupper.
1999
Uppgifterna är reviderade per 2002-12-16. På grund av sekretesskäl är uppgifter ej tillgängliga för vissa varugrupper
2000
Uppgifterna är reviderade per 2002-12-16. På grund av sekretesskäl är uppgifter ej tillgängliga för vissa varugrupper
2001
Uppgifterna är reviderade per 2004-03-01. På grund av sekretesskäl är uppgifter ej tillgängliga för vissa varugrupper
2002
Uppgifterna är reviderade per 2005-01-28. På grund av sekretesskäl är uppgifter ej tillgängliga för vissa varugrupper
2003
Uppgifterna är reviderade per 2006-01-31. På grund av sekretesskäl är uppgifter ej tillgängliga för vissa varugrupper
2004
Uppgifterna är reviderade per 2006-01-31. På grund av sekretesskäl ar uppgifterna ej tillgängliga för vissa varugrupper.
2005
Uppgifterna är reviderade per 2007-01-31. På grund av sekretesskäl ar uppgifterna ej tillgängliga för vissa varugrupper.
2006
Uppgifterna är reviderade per 2008-01-31. På grund av sekretesskäl ar uppgifterna ej tillgängliga för vissa varugrupper.
2007
Uppgifterna är reviderade per 2009-01-30. På grund av sekretesskäl ar uppgifterna ej tillgängliga för vissa varugrupper.
2008
Uppgifter är omräknade per 2012-04-25. Omräkningen har gjorts då nya uppgifter har tillkommit samt att uppgifter för industriella tjänster nu publiceras. Detta kan medföra förändringar på alla nivåer i databasen. För information om förändringar av de industriella tjänsterna se vidare Beskrivning av statistiken (BAS). På grund av sekretesskäl är uppgifterna ej tillgängliga för vissa varugrupper.
2009
Uppgifter är omräknade per 2012-04-25. Omräkningen har gjorts då nya uppgifter har tillkommit samt att uppgifter för industriella tjänster nu publiceras. Detta kan medföra förändringar på alla nivåer i databasen. För information om förändringar av de industriella tjänsterna se vidare Beskrivning av statistiken (BAS). På grund av sekretesskäl är uppgifterna ej tillgängliga för vissa varugrupper.
2010
Uppgifterna är reviderade per 2012-04-25. På grund av sekretesskäl är uppgifterna ej tillgängliga för vissa varugrupper.
2011
Uppgifterna är reviderade per 2013-04-25. På grund av sekretesskäl är uppgifterna ej tillgängliga för vissa varugrupper.
2012
Uppgifterna är reviderade per 2014-04-25. På grund av sekretesskäl är uppgifterna ej tillgängliga för vissa varugrupper.
2013
Uppgifterna är reviderade per 2015-04-24. På grund av sekretesskäl är uppgifterna ej tillgängliga för vissa varugrupper.
2014
Uppgifterna är reviderade per 2016-04-22. På grund av sekretesskäl är uppgifterna ej tillgängliga för vissa varugrupper.
2015
Uppgifterna är reviderade per 2017-04-28. På grund av sekretesskäl är uppgifterna ej tillgängliga för vissa varugrupper.
2016
Uppgifterna är reviderade per 2018-04-27. På grund av sekretesskäl är uppgifterna ej tillgängliga för vissa varugrupper.
2017
Uppgifterna är reviderade per 2019-04-26. På grund av sekretesskäl är uppgifterna ej tillgängliga för vissa varugrupper.
2018
Uppgifterna är reviderade per 2020-04-24. På grund av sekretesskäl är uppgifterna ej tillgängliga för vissa varugrupper.
2019
Uppgifterna för år 2019 är preliminära. Eftersom en stor del av uppgifterna är konfidentiella publiceras endast ett fåtal uppgifter på detaljerad KN-nivå. Definitiva uppgifter för år 2019 publiceras i slutet av april 2021.
tabellinnehåll: Leveranser, kvantitet , år: 2017
Uppgifterna är reviderade per 2020-04-29. På grund av sekretesskäl är uppgifterna ej tillgängliga för vissa varugrupper.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-30
Kontakt
Birgitta Strömberg, SCB
+46 010-479 64 51
birgitta.stromberg@scb.se

Frida Vingren, SCB
+46 010-479 65 84
frida.vingren@scb.se

Marcus Lundgren, SCB
+46 010-479 69 18
marcus.lundgren@scb.se

Enhet
Total produktion, kvantitet:
olika kvantitetsenheter
Leveranser, kvantitet:
olika kvantitetsenheter
Leveranser, tkr:
1000 kr
Referenstid
Total produktion, kvantitet:
Kalenderåret
Leveranser, kvantitet:
Kalenderåret
Leveranser, tkr:
Kalenderåret
Datatyp
Total produktion, kvantitet:
Flöde
Leveranser, kvantitet:
Flöde
Leveranser, tkr:
Flöde
Pristyp
Leveranser, tkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Total produktion, kvantitet:
Nej
Leveranser, kvantitet:
Nej
Leveranser, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Total produktion, kvantitet:
Nej
Leveranser, kvantitet:
Nej
Leveranser, tkr:
Nej
Skapad datum
2020-08-12
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0119AB