Företagens utländska handelskrediter efter kontopost. Kvartal 1997K1 - 2019K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 91 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Detta är en urvalsundersökning som även benämns HKU. Vid statistiktillfället kvartal 1 varje år byts urvalsramen för populationen.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-13
Kontakt
Magnus Nyström, SCB
+46 010-479 63 73
magnus.nystrom@scb.se

Marcus Lundgren, SCB
+46 010-479 69 18
marcus.lundgren@scb.se

Enhet
Företagens utländska handelskrediter, transaktioner, mkr:
mkr
Företagens utländska handelskrediter, ställningsvärden, mkr:
mkr
Referenstid
Företagens utländska handelskrediter, transaktioner, mkr:
Under kvartalet
Företagens utländska handelskrediter, ställningsvärden, mkr:
Vid kvartalets slut
Datatyp
Företagens utländska handelskrediter, transaktioner, mkr:
Flöde
Företagens utländska handelskrediter, ställningsvärden, mkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Företagens utländska handelskrediter, transaktioner, mkr:
Nej
Företagens utländska handelskrediter, ställningsvärden, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Företagens utländska handelskrediter, transaktioner, mkr:
Nej
Företagens utländska handelskrediter, ställningsvärden, mkr:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0118A1