Resultatredovisning för icke-vinstdrivande organisationer, Svenska kyrkan, mnkr. År 2013 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

resultaträkningsposter Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-12-11
Kontakt
Mattias Bågling, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

Mats Wagndal, SCB
+46 010-479 69 35
mats.wagndal@scb.se

Enhet
Svenska Kyrkan:
mnkr
Datatyp
Svenska Kyrkan:
Kalenderkorrigerad
Svenska Kyrkan:
Nej
Säsongsrensad
Svenska Kyrkan:
Nej
Skapad datum
2019-08-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000MB