Intäkter och kostnader från offentlig förvaltning mnkr. år 2013 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

intäkts-/kostnadsslag Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-12-11
Kontakt
Mattias Bågling, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

Mats Wagndal, SCB
+46 010-479 69 35
mats.wagndal@scb.se

Enhet
Intäkter och kostnader från offentlig förvaltning, mnkr:
milijoner
Referenstid
Intäkter och kostnader från offentlig förvaltning, mnkr:
Under kalenderåret
Datatyp
Intäkter och kostnader från offentlig förvaltning, mnkr:
Kalenderkorrigerad
Intäkter och kostnader från offentlig förvaltning, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Intäkter och kostnader från offentlig förvaltning, mnkr:
Nej
Skapad datum
2019-08-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000MF