Antal organisationer (FDB) och sysselsättning (RAMS) i Civila samhället efter Institutionell sektor. År 2013 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

sektor

Totalt 14 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-12-11
Kontakt
Mattias Bågling, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

Mats Wagndal, SCB
+46 010-479 69 35
mats.wagndal@scb.se

Enhet
Antal organisationer:
antal
Därav organisationer med ekonomisk aktivitet:
antal
Därav privata utförare:
antal
Därav förvärvsarbetande:
antal
Antal kvinnor:
antal
Antal män:
antal
Medelantal heltidsanställda:
antal
Datatyp
Antal organisationer:
Därav organisationer med ekonomisk aktivitet:
Därav privata utförare:
Därav förvärvsarbetande:
Antal kvinnor:
Antal män:
Medelantal heltidsanställda:
Kalenderkorrigerad
Antal organisationer:
Nej
Därav organisationer med ekonomisk aktivitet:
Nej
Därav privata utförare:
Nej
Därav förvärvsarbetande:
Nej
Antal kvinnor:
Nej
Antal män:
Nej
Medelantal heltidsanställda:
Nej
Säsongsrensad
Antal organisationer:
Nej
Därav organisationer med ekonomisk aktivitet:
Nej
Därav privata utförare:
Nej
Därav förvärvsarbetande:
Nej
Antal kvinnor:
Nej
Antal män:
Nej
Medelantal heltidsanställda:
Nej
Skapad datum
2019-08-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000019I