Antal organisationer (FDB) och sysselsättning (RAMS) i Civila samhället efter Juridisk form. År 2013 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

juridisk form

Totalt 12 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Antal organisationer:
antal
Därav organisationer med ekonomisk aktivitet:
antal
Därav privata utförare:
antal
Därav förvärvsarbetande:
antal
Antal kvinnor:
antal
Antal män:
antal
Medelantal heltidsanställda:
antal
Kontakt
Mattias Bågling, SCB
Telefon: +46 010-479 46 59
Fax: +46
e-post: nrinfo@scb.se
Mats Wagndal, SCB
Telefon: +46 010-479 69 35
Fax: +46
e-post: mats.wagndal@scb.se
Senast uppdaterad
Antal organisationer:
2018-12-11
Därav organisationer med ekonomisk aktivitet:
2018-12-11
Därav privata utförare:
2018-12-11
Därav förvärvsarbetande:
2018-12-11
Antal kvinnor:
2018-12-11
Antal män:
2018-12-11
Medelantal heltidsanställda:
2018-12-11
Referenstid
Antal organisationer:
Under kalenderåret
Därav organisationer med ekonomisk aktivitet:
Under kalenderåret
Därav privata utförare:
Under kalenderåret
Därav förvärvsarbetande:
Under kalenderåret
Antal kvinnor:
Under kalenderåret
Antal män:
Under kalenderåret
Medelantal heltidsanställda:
Under kalenderåret
Datatyp
Antal organisationer:
Därav organisationer med ekonomisk aktivitet:
Därav privata utförare:
Därav förvärvsarbetande:
Antal kvinnor:
Antal män:
Medelantal heltidsanställda:
Kalenderkorrigerad
Antal organisationer:
Nej
Därav organisationer med ekonomisk aktivitet:
Nej
Därav privata utförare:
Nej
Därav förvärvsarbetande:
Nej
Antal kvinnor:
Nej
Antal män:
Nej
Medelantal heltidsanställda:
Nej
Säsongsrensad
Antal organisationer:
Nej
Därav organisationer med ekonomisk aktivitet:
Nej
Därav privata utförare:
Nej
Därav förvärvsarbetande:
Nej
Antal kvinnor:
Nej
Antal män:
Nej
Medelantal heltidsanställda:
Nej
Skapad datum
2019-04-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000019P