Inkomster, utgifter och sparande (ENS2010), Civila samhället exklusive dotterbolag, enligt ICNPO, löpande priser, mnkr. År 2012 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

icnpo Markera minst ett värde

transaktionspost Markera minst ett värde

Totalt 70 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-12-11
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Inkomster, utgifter och sparande (ENS2010):
mnkr
Referenstid
Inkomster, utgifter och sparande (ENS2010):
Under kalenderåret
Datatyp
Inkomster, utgifter och sparande (ENS2010):
Flöde
Pristyp
Inkomster, utgifter och sparande (ENS2010):
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Inkomster, utgifter och sparande (ENS2010):
Nej
Säsongsrensad
Inkomster, utgifter och sparande (ENS2010):
Nej
Skapad datum
2019-08-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000MT