Volymförändringar i handelns lager efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 2013K1 - 2019K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 4 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-17
Kontakt
Jenny Nyberg, SCB
+46 010-479 62 96
jenny.nyberg@scb.se

Enhet
Volymförändringar i handelns lager, löpande kvartalsmedelpriser, tkr:
tkr
Volymförändringar i handelns lager, 2010 års priser, tkr:
tkr
Referenstid
Volymförändringar i handelns lager, löpande kvartalsmedelpriser, tkr:
2010
Volymförändringar i handelns lager, 2010 års priser, tkr:
2010
Datatyp
Volymförändringar i handelns lager, löpande kvartalsmedelpriser, tkr:
Stock
Volymförändringar i handelns lager, 2010 års priser, tkr:
Stock
Pristyp
Volymförändringar i handelns lager, löpande kvartalsmedelpriser, tkr:
Löpande Priser
Volymförändringar i handelns lager, 2010 års priser, tkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Volymförändringar i handelns lager, löpande kvartalsmedelpriser, tkr:
Nej
Volymförändringar i handelns lager, 2010 års priser, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Volymförändringar i handelns lager, löpande kvartalsmedelpriser, tkr:
Nej
Volymförändringar i handelns lager, 2010 års priser, tkr:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0107AA