Handelns lagerutveckling efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 2002K1 - 2019K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2007

Totalt 4 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 72 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-17
Kontakt
Jenny Nyberg, SCB
+46 010-479 62 96
jenny.nyberg@scb.se

Enhet
Handelns lagerutveckling, förändring mot föregående kvartal i löpande priser efter näringsgren SNI 2007, procent:
procent
Referenstid
Handelns lagerutveckling, förändring mot föregående kvartal i löpande priser efter näringsgren SNI 2007, procent:
Per den sista varje kvartal.
Datatyp
Handelns lagerutveckling, förändring mot föregående kvartal i löpande priser efter näringsgren SNI 2007, procent:
Stock
Pristyp
Handelns lagerutveckling, förändring mot föregående kvartal i löpande priser efter näringsgren SNI 2007, procent:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Handelns lagerutveckling, förändring mot föregående kvartal i löpande priser efter näringsgren SNI 2007, procent:
Nej
Säsongsrensad
Handelns lagerutveckling, förändring mot föregående kvartal i löpande priser efter näringsgren SNI 2007, procent:
Nej
Skapad datum
2020-04-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0107A2