Företag (FDB) efter näringsgren SNI2007 och storleksklass. År 2008 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

storleksklass

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-12-04
Kontakt
SCB:s företagsregister, SCB
+46 010-479 65 80
scbforetag@scb.se

Enhet
Företag (FDB):
antal
Referenstid
Företag (FDB):
November resp år
Datatyp
Företag (FDB):
Stock
Kalenderkorrigerad
Företag (FDB):
Nej
Säsongsrensad
Företag (FDB):
Nej
Skapad datum
2019-09-17
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002YB