Företag och anställda (FDB) efter näringsgren SNI2007 och storleksklass. År 2008 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

storleksklass

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I denna tabell ingår samtliga juridiska och fysiska personer som är registrerade för moms, F-skatt eller som arbetsgivare. För officiell sysselsättningsstatistik från SCB hänvisas till Arbetskraftundersökningarna (AKU), Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS).
Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007) infördes i SCB:s Företagsregister från och med 1 januari 2008. SNI 2007 bygger på EU:s näringsgrensindelning NACE Rev. 2.
tabellinnehåll
Anställda i företag (FDB)
Från och med 2014 redovisas inte antal anställda i tabellerna. Tidigare års uppgiften om antalet anställda baseras på ett för registret konstruerat mått (bl a utifrån kontrolluppgifter) som inte direkt kan jämföras med andra sysselsättningsmått.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2017-12-05
Kontakt
SCB:s företagsregister, SCB
+46 010-479 65 80
scbforetag@scb.se

Enhet
Företag (FDB):
antal
Anställda i företag (FDB):
antal
Referenstid
Företag (FDB):
November resp år
Anställda i företag (FDB):
1 januari varje år
Datatyp
Företag (FDB):
Stock
Anställda i företag (FDB):
Stock
Kalenderkorrigerad
Företag (FDB):
Nej
Anställda i företag (FDB):
Nej
Säsongsrensad
Företag (FDB):
Nej
Anställda i företag (FDB):
Nej
Skapad datum
2019-08-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0101D1