Företag och anställda (FDB) efter näringsgren SNI2002 och storleksklass. År 2003 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2002 Markera minst ett värde

storleksklass

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

En SNI-revidering har genomförts. Den nya SNI2002-kodningen infördes vid årsskiftet 2002/2003 och används vid all näringsgrenskodning i registret från och med 2003 (av Skattemyndigheterna från och med 021216). Svensk Näringsgrensindelning SNI2002 bygger på EU:s näringsgrensstandard, NACE rev.1.1.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2007-12-20
Kontakt
SCB:s företagsregister, SCB
+46 010-479 65 80
scbforetag@scb.se

Enhet
Företag (FDB):
antal
Anställda i företag (FDB):
antal
Referenstid
Företag (FDB):
November resp år
Anställda i företag (FDB):
1 januari varje år
Datatyp
Företag (FDB):
Stock
Anställda i företag (FDB):
Stock
Kalenderkorrigerad
Företag (FDB):
Nej
Anställda i företag (FDB):
Nej
Säsongsrensad
Företag (FDB):
Nej
Anställda i företag (FDB):
Nej
Skapad datum
2019-08-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0101C1