Företag och anställda (FDB) efter näringsgren SNI92 och storleksklass. År 1993 - 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI92

storleksklass

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

SNI 01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill, redovisas endast på huvudgruppsnivå (2-siffer) i tabeller med SNI92.
1999. Företagen måste vara arbetsgivar- och/eller momsregistrerade för att betraktas som aktiva. Enda undantaget är om företaget har F-skattsedel och bedriver verksamhet som är momsbefriad (t.ex. läkare eller tandhygienist). Cirka 20 000 enskilda firmor samt ett fåtal ambassader som hade kommit in i registret via F-skatt, men som saknade moms och arbetsgivare, gjordes inaktiva.
1996. Gränsen för att vara registrerad i momsregistret sänktes 1 januari från 200 000 kr till 0 kr vilket medförde 215 958 nya företag (vecka 9645) i registret. Av de nya företagen var 202 372 fysiska personer. 106 507 av de nya företagen tillhörde SNI 01-02 och 97 188 saknade bransch.
1994. Företagsregistrets regler ändrades till att alla företag som inte uppfyllde arbetsgivar- eller momskriteriet, men som F-skatteregistrerades skulle betraktas som aktiva. Detta fick till följd att cirka 40 000 av de företag som blev inaktiva 1991 åter aktiverades och fick startdatum 9401. Från och med 1994 redovisades näringsgren endast enligt SNI92. Samarbete med Svensk Adressändring AB inleddes vilket innebar att vi fick adress- och telefonnummerändringar via filer.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2005-03-30
Kontakt
SCB:s företagsregister, SCB
+46 010-479 65 80
scbforetag@scb.se

Enhet
Företag (FDB):
antal
Anställda i företag (FDB):
antal
Referenstid
Företag (FDB):
November resp år
Anställda i företag (FDB):
1 januari varje år
Datatyp
Företag (FDB):
Stock
Anställda i företag (FDB):
Stock
Kalenderkorrigerad
Företag (FDB):
Nej
Anställda i företag (FDB):
Nej
Säsongsrensad
Företag (FDB):
Nej
Anställda i företag (FDB):
Nej
Skapad datum
2019-08-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0101A3