Produktionsvärdeindex (PVI), kedjeindex, 2015=100, byggverksamhet. Månad 1994M01 - 2018M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

månad Markera minst ett värde

Totalt 297 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Den historiska serien 2010-2014 har räknats om i samband med publicering av referensmånad september 2017.
Korrigering 2018-04-05. I samband med publiceringen av referensmånad februari 2018 har prisindex korrigerats i några branscher för januari 2018 efter att ett fel har upptäckts. Detta påverkar beräkningarna framförallt för branscherna vattenverk (E) och parti- och provisionshandel (46), och leder till en större revidering än normalt för januari 2018.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-12-05
Kontakt
Kristina Fränden, SCB
+46 010-479 43 89
kristina.franden@scb.se

Anton Hammarstedt, SCB
+46 010-479 42 28
anton.hammarstedt@scb.se

Enhet
Fasta priser:
index
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
index
Säsongrensad:
index
Trend:
index
Datatyp
Fasta priser:
Flöde
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Flöde
Säsongrensad:
Flöde
Trend:
Flöde
Pristyp
Fasta priser:
Fasta Priser
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Säsongrensad:
Fasta Priser
Trend:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Fasta priser:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Ja
Säsongrensad:
Ja
Trend:
Ja
Säsongsrensad
Fasta priser:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
Nej
Säsongrensad:
Ja
Trend:
Nej
Bastid
Fasta priser:
2015
Fasta priser, kalenderkorrigerad:
2015
Säsongrensad:
2015
Trend:
2015
Skapad datum
2020-08-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001U8