Produktionsvärdeindex (PVI), kedjeindex, 2015=100, efter näringsgren SNI2007. År 2010 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 89 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Den historiska serien 2010-2014 har räknats om i samband med publicering av referensmånad september 2017.
Revidering 2018-02-06. Vid publiceringen av december 2017 reviderades statistiken för motorfordonsindustrin och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet från januari 2016.
Korrigering 2018-02-06. I samband med publicering av referensmånad december 2017 har den modellskattade historiken för det totala näringslivet reviderats för januarimånader mellan 2010 och 2014 i fasta priser, vilket ger effekter på säsongrensningen i hela serien. Detta på grund av att ett beräkningsfel upptäckts i modellen för tillbakaräkning.
Vid publiceringen av november 2018 reviderades statistiken för motorfordonsindustrin och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet från januari 2017 och framåt. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.
Vid publiceringen av december 2018 reviderades statistiken för telekommunikationsbolag (61) och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet för december 2017. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.
I samband med publiceringen av referensmånad mars 2019 reviderades statistiken för industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel (20-21) för januari och mars 2018. Detta sedan nya uppgifter har inkommit till SCB. Statistiken korrigerades för följande branscher: stödtjänster till transport (52), dataprogrammering och datakonsultverksamhet (62) och FoU-verksamhet (72) från januari 2017 och framåt. Ovanstående korrigering påverkar även aggregat där nämnda branscher ingår.
Uppgift med .. innebär att uppgift är sekretessbelagd eller att data saknas.
I samband med publicering av referensmånad augusti 2019 revideras perioderna januari 2018 till mars 2019 (utanför ordinarie revideringsperiod) på grund av att nya uppgifter inkommit till SCB.
På grund av osäkerhet i underliggande bränslestatistik har uppgifter om industrin för petroleumprodukter (19) samt industrin för energirelaterade insatsvaror (ERV) respektive varaktiga konsumtionsvaror (VKON) inte kunnat publiceras sedan publiceringen av referensmånad maj 2019. I samband med publiceringen av referensmånad oktober 2019 reviderades statistiken för industrin för petroleumprodukter (19) och alla aggregat där branschen ingår från januari 2018 och framåt. Detta sedan nya uppgifter har inkommit till SCB. Revideringen medför att något hinder för publicering inte längre finns.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-06
Kontakt
Kristina Fränden, SCB
+46 010-479 43 89
kristina.franden@scb.se

Anton Hammarstedt, SCB
+46 010-479 42 28
anton.hammarstedt@scb.se

Enhet
Fastprisberäknad:
index
Löpande priser:
index
Datatyp
Fastprisberäknad:
Flöde
Löpande priser:
Flöde
Pristyp
Fastprisberäknad:
Fasta Priser
Löpande priser:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Fastprisberäknad:
Ja
Löpande priser:
Ja
Säsongsrensad
Fastprisberäknad:
Ja
Löpande priser:
Ja
Skapad datum
2020-08-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001L5