Hushållens disponibla inkomster (ENS95) efter region (län, riksområde) och transaktionspost. År 1995 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

transaktionspost

Totalt 11 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Ett tidsseriebrott föreligger mellan åren 1999 och 2000. Disponibel inkomst överensstämmer ej med NR:s riksnivåer 1995-1999.
region
03 Uppsala län
Heby kommun bytte länstillhörighet, från Västmanlands län till Uppsala län, 2007-01-01. Från och med publiceringen 2007-12-19 redovisas Heby kommun under sin nya länstillhörighet. Ändringen omfattar hela tidsserien, d.v.s. 1993 och framåt.
19 Västmanlands län
Heby kommun bytte länstillhörighet, från Västmanlands län till Uppsala län, 2007-01-01. Från och med publiceringen 2007-12-19 redovisas Heby kommun under sin nya länstillhörighet. Ändringen omfattar hela tidsserien, d.v.s. 1993 och framåt.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-12-12
Kontakt
Dan Frankkila, SCB
+46 010-479 41 37
Dan.Frankkila@scb.se

Mattias Bågling, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

Enhet
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Löpande priser, tkr per invånare:
tkr
Referenstid
Löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Löpande priser, tkr per invånare:
Under kalenderåret
Datatyp
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Löpande priser, tkr per invånare:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Löpande priser, tkr per invånare:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Löpande priser, tkr per invånare:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Löpande priser, tkr per invånare:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0105E1