Fasta bruttoinvesteringar (ENS95) efter region (riksområde) och näringsgren SNI 2002. År 1995 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

näringsgren SNI 2002

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För år 2007 baseras uppgifterna på preliminär statistik. Definitiva regionalräkenskaper avseende år 2007 kommer att publiceras i december 2010.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-12-14
Kontakt
Henrik Nyman, SCB
+46 010-479 45 96
henrik.nyman@scb.se

Enhet
Fasta bruttoinvesteringar, löpande priser, mnkr:
mnkr
Referenstid
Fasta bruttoinvesteringar, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Datatyp
Fasta bruttoinvesteringar, löpande priser, mnkr:
Flöde
Pristyp
Fasta bruttoinvesteringar, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Fasta bruttoinvesteringar, löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Fasta bruttoinvesteringar, löpande priser, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0105D1