Fasta bruttoinvesteringar (ENS95) efter region (riksområde) och näringsgren SNI 2007. År 2000 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

näringsgren SNI 2007

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

näringsgren SNI 2007
G45-T98 tjänsteproducenter
Med tjänsteproducenter (G45-T98) avses endast näringslivets tjänster. Den offentliga sektorns tjänster inkluderas endast inom offentliga myndigheter.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-12-12
Kontakt
Dan Frankkila, SCB
+46 010-479 41 37
Dan.Frankkila@scb.se

Mattias Bågling, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

Enhet
Fasta bruttoinvesteringar, löpande priser, mnkr:
mnkr
Referenstid
Fasta bruttoinvesteringar, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Datatyp
Fasta bruttoinvesteringar, löpande priser, mnkr:
Flöde
Pristyp
Fasta bruttoinvesteringar, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Fasta bruttoinvesteringar, löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Fasta bruttoinvesteringar, löpande priser, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0105AG