Bruttoregionprodukt (BRP), sysselsatta och löner (ENS95) efter region (riksområde) och näringsgren SNI 2002. År 1993 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

näringsgren SNI 2002

Totalt 18 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För år 2007 baseras uppgifterna på preliminär statistik. Definitiva regionalräkenskaper avseende år 2007 kommer att publiceras i december 2010.
näringsgren SNI 2002
Offentliga myndigheter och hushållens icke-vinstdrivande organisationer är utfördelade efter näringsgren. För berörda näringsgrenar framgår det i texten att hela ekonomin avses och SNI-koden efterföljs av ett A.
näringsgren SNI 2002
Offentliga myndigheter och hushållens icke-vinstdrivande organisationer är utfördelade efter näringsgren. För berörda näringsgrenar framgår det i texten att hela ekonomin avses och SNI-koden efterföljs av ett A.
näringsgren SNI 2002
Offentliga myndigheter och hushållens icke-vinstdrivande organisationer är utfördelade efter näringsgren. För berörda näringsgrenar framgår det i texten att hela ekonomin avses och SNI-koden efterföljs av ett A.
region
90 Extra region
Delar av det ekonomiska territoriet vilka inte direkt kan knytas till en enskild region, t ex ambassader och konsulat.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-12-22
Kontakt
Henrik Nyman, SCB
+46 010-479 45 96
henrik.nyman@scb.se

Enhet
BRP, löpande priser, mnkr:
mnkr
Antalet sysselsatta, personer i 1000-tal:
1000-tal
Löner, löpande priser, mnkr:
mnkr
Referenstid
BRP, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Antalet sysselsatta, personer i 1000-tal:
Under kalenderåret
Löner, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Datatyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Flöde
Antalet sysselsatta, personer i 1000-tal:
Flöde
Löner, löpande priser, mnkr:
Flöde
Pristyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Löner, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
Antalet sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Löner, löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
Antalet sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Löner, löpande priser, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0105C1