Bruttoregionprodukt (BRP), sysselsatta och löner (ENS95) efter region (riksområde) och näringsgren SNI 2007. År 2000 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

näringsgren SNI 2007

Totalt 20 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: BRP, löpande priser, mnkr , år: 2009
2013-02-19. BRP för 2009 har korrigerats.
tabellinnehåll: BRP, löpande priser, mnkr , år: 2010
2013-02-19 BRP för 2010 har korrigerats.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-12-12
Kontakt
Dan Frankkila, SCB
+46 010-479 41 37
Dan.Frankkila@scb.se

Mattias Bågling, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

Enhet
BRP, löpande priser, mnkr:
mnkr
Antalet sysselsatta, personer i 1000-tal:
1000-tal
Löner, löpande priser, mnkr:
mnkr
Referenstid
BRP, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Antalet sysselsatta, personer i 1000-tal:
Under kalenderåret
Löner, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Datatyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Flöde
Antalet sysselsatta, personer i 1000-tal:
Flöde
Löner, löpande priser, mnkr:
Flöde
Pristyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Löner, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
Antalet sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Löner, löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
Antalet sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Löner, löpande priser, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-02-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0105AD