Bruttoregionprodukt (BRP), sysselsatta och löner (ENS95) efter region (län, riksområde) och näringsgren SNI 2002. År 1993 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

näringsgren SNI 2002

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För år 2007 baseras uppgifterna på preliminär statistik. Definitiva regionalräkenskaper avseende år 2007 kommer att publiceras i december 2010.
region
03 Uppsala län
Heby kommun bytte länstillhörighet, från Västmanlands län till Uppsala län, 2007-01-01. Från och med publiceringen 2007-12-19 redovisas Heby kommun under sin nya länstillhörighet. Ändringen omfattar hela tidsserien, d.v.s. 1993 och framåt.
19 Västmanlands län
Heby kommun bytte länstillhörighet, från Västmanlands län till Uppsala län, 2007-01-01. Från och med publiceringen 2007-12-19 redovisas Heby kommun under sin nya länstillhörighet. Ändringen omfattar hela tidsserien, d.v.s. 1993 och framåt.
90 Extra region
Delar av det ekonomiska territoriet vilka inte direkt kan knytas till en enskild region, t ex ambassader och konsulat.
tabellinnehåll: BRP, löpande priser, mnkr , år: 2008
Bruttoregionprodukten 2008, vissa näringsgrenar, har korrigerats 2010-12-17 avseende uppgifter från offentlig sektor..
tabellinnehåll: BRP, löpande priser, mnkr , näringsgren SNI 2002: Ej branschfördelade poster
Bruttoregionprodukten för ej branschfördelade poster, samt för hela ekonomin totalt, avseende perioden 1993-2008 korrigerades 2010-12-17.
tabellinnehåll: BRP, löpande priser, mnkr , näringsgren SNI 2002: Hela ekonomin, totalt
Bruttoregionprodukten för ej branschfördelade poster, samt för hela ekonomin totalt, avseende perioden 1993-2008 korrigerades 2010-12-17.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-12-17
Kontakt
Henrik Nyman, SCB
+46 010-479 45 96
henrik.nyman@scb.se

Enhet
BRP, löpande priser, mnkr:
mnkr
Antalet sysselsatta, personer i 1000-tal:
1000-tal
Löner, löpande priser, mnkr:
mnkr
Referenstid
BRP, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Antalet sysselsatta, personer i 1000-tal:
Under kalenderåret
Löner, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Datatyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Flöde
Antalet sysselsatta, personer i 1000-tal:
Flöde
Löner, löpande priser, mnkr:
Flöde
Pristyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Löner, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
Antalet sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Löner, löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
Antalet sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Löner, löpande priser, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0105B1