Bruttoregionprodukt (BRP), sysselsatta och löner (ENS95) efter region (län, riksområde). År 1993 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-07-08. Uppgifter avseende volymutvecklingen för åren 1993-2011 har korrigerats. Uppgifter för riket är oförändrade.
tabellinnehåll
BRP, volymutveckling i procent
Ett tidsseriebrott föreligger mellan åren 1999 och 2000 vilket medför att volymtal för 2000 ej kan tas fram.
region
03 Uppsala län
Heby kommun bytte länstillhörighet, från Västmanlands län till Uppsala län, 2007-01-01. Från och med publiceringen 2007-12-19 redovisas Heby kommun under sin nya länstillhörighet. Ändringen omfattar hela tidsserien, d.v.s. 1993 och framåt.
19 Västmanlands län
Heby kommun bytte länstillhörighet, från Västmanlands län till Uppsala län, 2007-01-01. Från och med publiceringen 2007-12-19 redovisas Heby kommun under sin nya länstillhörighet. Ändringen omfattar hela tidsserien, d.v.s. 1993 och framåt.
90 Extra region
Delar av det ekonomiska territoriet vilka inte direkt kan knytas till en enskild region, t ex ambassader och konsulat.
tabellinnehåll: BRP per invånare, löpande priser, tkr , år: 2009
2013-02-19. BRP för 2009 har korrigerats.
tabellinnehåll: BRP, löpande priser, mnkr , år: 2009
2013-02-19. BRP för 2009 har korrigerats.
tabellinnehåll: BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr , år: 2009
2013-02-19. BRP för 2009 har korrigerats.
tabellinnehåll: BRP, volymutveckling i procent , år: 2009
2013-02-19. BRP för 2009 har korrigerats.
tabellinnehåll: BRP per invånare, löpande priser, tkr , år: 2010
2013-02-19 BRP för 2010 har korrigerats.
tabellinnehåll: BRP, löpande priser, mnkr , år: 2010
2013-02-19 BRP för 2010 har korrigerats.
tabellinnehåll: BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr , år: 2010
2013-02-19 BRP för 2010 har korrigerats.
tabellinnehåll: BRP, volymutveckling i procent , år: 2010
2013-02-19 BRP för 2010 har korrigerats.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2016-07-08
Kontakt
Dan Frankkila, SCB
+46 010-479 41 37
Dan.Frankkila@scb.se

Mattias Bågling, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

Enhet
BRP, löpande priser, mnkr:
mnkr
BRP, volymutveckling i procent:
procent
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
tkr
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
tkr
Antal sysselsatta, personer i 1000-tal:
1000-tal
Löner, löpande priser, mnkr:
mnkr
Referenstid
BRP, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
BRP, volymutveckling i procent:
Under kalenderåret
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Under kalenderåret
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Under kalenderåret
Antal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Under kalenderåret
Löner, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Datatyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Flöde
BRP, volymutveckling i procent:
Flöde
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Flöde
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Flöde
Antal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Flöde
Löner, löpande priser, mnkr:
Flöde
Pristyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
BRP, volymutveckling i procent:
Fasta Priser
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Löpande Priser
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Löpande Priser
Löner, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
BRP, volymutveckling i procent:
Nej
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Nej
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Nej
Antal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Löner, löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
BRP, volymutveckling i procent:
Nej
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Nej
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Nej
Antal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Löner, löpande priser, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0105A1