Bruttoregionprodukt (BRP), (ENS2010) efter region (kommun). År 2012 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 292 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigerad 2019-12-13: År 2016 har reviderats i samband med SCBs allmänna översyn av nationalräkenskaperna i september 2019. År före 2016 är inte jämförbara med senare år utan kommer att revideras vid ett senare tillfälle.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Dolan Haddad, SCB
+46 010-479 65 43
dolan.haddad@scb.se

Mattias Bågling, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

Enhet
BRP, löpande priser, mnkr:
mnkr
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
tkr
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
tkr
Referenstid
BRP, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Under kalenderåret
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Under kalenderåret
Datatyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Flöde
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Flöde
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Flöde
Pristyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Löpande Priser
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Nej
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Nej
Säsongsrensad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Nej
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0105AW