Bruttoregionprodukt (BRP), sysselsatta och löner (ENS2010) efter region (riksområde) och näringsgren SNI 2007. År 2000 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

näringsgren SNI 2007

Totalt 20 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avseende 2017 är preliminära.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-12-14
Kontakt
Dan Frankkila, SCB
+46 010-479 41 37
Dan.Frankkila@scb.se

Mattias Bågling, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

Enhet
BRP, löpande priser, mnkr:
mnkr
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
1000-tal
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
mnkr
Referenstid
BRP, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Under kalenderåret
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Datatyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Flöde
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Flöde
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Flöde
Pristyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Nej
Skapad datum
2019-09-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0105AS