Bruttoregionprodukt (BRP), sysselsatta och löner (ENS2010) efter region (län, riksområde) och näringsgren SNI 2007. År 2000 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

näringsgren SNI 2007

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigerad 2019-12-13: År 2016 har reviderats i samband med SCBs allmänna översyn av nationalräkenskaperna i september 2019. År före 2016 är inte jämförbara med senare år utan kommer att revideras vid ett senare tillfälle.
Uppgifterna avseende 2018 är preliminära.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-13
Kontakt
Dolan Haddad, SCB
+46 010-479 65 43
dolan.haddad@scb.se

Mattias Bågling, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

Enhet
BRP, löpande priser, mnkr:
mnkr
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
1000-tal
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
mnkr
Referenstid
BRP, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Under kalenderåret
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Datatyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Flöde
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Flöde
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Flöde
Pristyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0105AP