Hushållens disponibla inkomster (ENS2010) efter region (län, riksområde) och transaktionspost. År 2000 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

transaktionspost

Totalt 11 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigerad 2019-12-13: År 2016 har reviderats i samband med SCBs allmänna översyn av nationalräkenskaperna i september 2019. År före 2016 är inte jämförbara med senare år utan kommer att revideras vid ett senare tillfälle.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-13
Kontakt
Dolan Haddad, SCB
+46 010-479 65 43
dolan.haddad@scb.se

Mattias Bågling, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

Enhet
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Löpande priser, tkr per invånare:
tkr
Referenstid
Löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Löpande priser, tkr per invånare:
Under kalenderåret
Datatyp
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Löpande priser, tkr per invånare:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Löpande priser, tkr per invånare:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Löpande priser, tkr per invånare:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Löpande priser, tkr per invånare:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0105AN