Bruttoregionprodukt (BRP), sysselsatta och löner (ENS2010) efter region (län, riksområde). År 2000 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Uppgifterna avseende 2017 är preliminära.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
BRP, löpande priser, mnkr:
mnkr
BRP, volymutveckling i procent:
procent
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
tkr
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
tkr
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
1000-tal
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
mnkr
Kontakt
Dan Frankkila, SCB
Telefon: +46 010-479 41 37
Fax: +46
e-post: Dan.Frankkila@scb.se
Mattias Bågling, SCB
Telefon: +46 010-479 46 59
Fax: +46
e-post: nrinfo@scb.se
Senast uppdaterad
BRP, löpande priser, mnkr:
2018-12-14
BRP, volymutveckling i procent:
2018-12-14
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
2018-12-14
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
2018-12-14
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
2018-12-14
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
2018-12-14
Referenstid
BRP, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
BRP, volymutveckling i procent:
Under kalenderåret
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Under kalenderåret
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Under kalenderåret
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Under kalenderåret
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Datatyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Flöde
BRP, volymutveckling i procent:
Flöde
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Flöde
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Flöde
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Flöde
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Flöde
Pristyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
BRP, volymutveckling i procent:
Fasta Priser
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Löpande Priser
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Löpande Priser
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
BRP, volymutveckling i procent:
Nej
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Nej
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Nej
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
BRP, volymutveckling i procent:
Nej
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Nej
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Nej
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Nej
Skapad datum
2019-04-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0105AH