Bruttoregionprodukt (BRP), sysselsatta och löner (ENS2010) efter region (län, riksområde). År 2000 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigerad 2019-12-13: År 2016 har reviderats i samband med SCBs allmänna översyn av nationalräkenskaperna i september 2019. År före 2016 är inte jämförbara med senare år utan kommer att revideras vid ett senare tillfälle.
Uppgifterna avseende 2018 är preliminära.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-13
Kontakt
Dolan Haddad, SCB
+46 010-479 65 43
dolan.haddad@scb.se

Mattias Bågling, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

Enhet
BRP, löpande priser, mnkr:
mnkr
BRP, volymutveckling i procent:
procent
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
tkr
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
tkr
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
1000-tal
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
mnkr
Referenstid
BRP, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
BRP, volymutveckling i procent:
Under kalenderåret
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Under kalenderåret
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Under kalenderåret
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Under kalenderåret
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Datatyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Flöde
BRP, volymutveckling i procent:
Flöde
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Flöde
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Flöde
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Flöde
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Flöde
Pristyp
BRP, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
BRP, volymutveckling i procent:
Fasta Priser
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Löpande Priser
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Löpande Priser
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
BRP, volymutveckling i procent:
Nej
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Nej
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Nej
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
BRP, löpande priser, mnkr:
Nej
BRP, volymutveckling i procent:
Nej
BRP per invånare, löpande priser, tkr:
Nej
BRP per sysselsatt, löpande priser, tkr:
Nej
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Egentlig lön, löpande priser, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0105AH