Statistikdatabasen
Balansräkningar (ENS2010), utgående balans, netto, löpande priser i mnkr efter institutionell sektor och tillgångsslag. År 1980 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

sektor Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

tillgångsslag Markera minst ett värde

Totalt 74 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 40 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Dokumentation: Dokumentation av Nationalförmögenheten och Nationella Balansräkningar. Där beskrivs bakgrund, källor och beräkningsmetoder för tabellen.
Korrigering 2019-10-03 avseende övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter (AFA8, AFL8) för sektorn S1311 Statlig förvaltning för åren 2017-2018.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-22
Kontakt
Mattias Bågling, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se">nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se">nrinfo@scb.se

Enhet
Utgående balans, mnkr:
mnkr
Referenstid
Utgående balans, mnkr:
31 december
Datatyp
Utgående balans, mnkr:
Stock
Pristyp
Utgående balans, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Utgående balans, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Utgående balans, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000KI