Multifaktorproduktivitet, MFP (ENS2010). Årlig tillväxt i procentenheter efter näringsgren SNI 2007 och basvariabler. År 1993 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2007

Totalt 55 Valda

Sök

årlig tillväxttakt för basvariabler Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen korrigerad 2015-02-27. Korrigeringen avser volymutvecklingstalen 1994-2013 för samtliga näringsgrenar och basvariabler.
Korrigering 2015-04-14. Korrigeringen avser basvariablerna kvaliteten i arbetskraften samt totalt arbetskraftinsats åren 2011-2014 för samtliga näringsgrenar
Värdena för kapitalinsatsen 2014 har korrigerats 2016-02-29. Som en följd av detta har även kapitalinsatsen och multifaktorproduktivitetens bidrag till bruttoproduktionen och förädlingsvärdet korrigerats.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-09-13
Kontakt
Torkel Brinkenfeldt, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

Enhet
MFP (ENS2010). Årlig tillväxt i procentenheter:
procentenheter
Referenstid
MFP (ENS2010). Årlig tillväxt i procentenheter:
Under året
Datatyp
MFP (ENS2010). Årlig tillväxt i procentenheter:
Flöde
Kalenderkorrigerad
MFP (ENS2010). Årlig tillväxt i procentenheter:
Nej
Säsongsrensad
MFP (ENS2010). Årlig tillväxt i procentenheter:
Nej
Skapad datum
2020-04-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103AB