Multifaktorproduktivitet, MFP (ENS2010). Tillväxten i bruttoproduktion/förädlingsvärde efter näringsgren SNI 2007 och delkomponenter. År 1993 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2007

Totalt 55 Valda

Sök

delkomponenter Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen korrigerades 2015-02-27. Korrigeringen avser bidragstalen för samtliga näringsgrenar och delkomponenter för åren 1994-2013.
Tabellen korrigerades 2015-04-14. Korrigeringen avser delkomponenterna kvaliteten i arbetskraften, total arbetskraftinsats samt multifaktorproduktivitet åren 2011-2014 för samtliga näringsgrenar.
Värdena för kapitalinsatsen 2014 har korrigerats 2016-02-29. Som en följd av detta har även kapitalinsatsen och multifaktorproduktivitetens bidrag till bruttoproduktionen och förädlingsvärdet korrigerats.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-09-13
Kontakt
Torkel Brinkenfeldt, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

Enhet
MFP (ENS2010). Tillväxten i bruttoproduktion/förädlingsvärde:
procentenheter
Referenstid
MFP (ENS2010). Tillväxten i bruttoproduktion/förädlingsvärde:
Under året
Datatyp
MFP (ENS2010). Tillväxten i bruttoproduktion/förädlingsvärde:
Flöde
Kalenderkorrigerad
MFP (ENS2010). Tillväxten i bruttoproduktion/förädlingsvärde:
Nej
Säsongsrensad
MFP (ENS2010). Tillväxten i bruttoproduktion/förädlingsvärde:
Nej
Skapad datum
2020-04-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103AC