Nyckeltal för inkomstutveckling, sparkvot, skuldkvot, räntekvot efter sektor och indikator. År 1950 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

sektor Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

indikator Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 69 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen är korrigerad 2017-09-19 för åren 1950–1979 avseende Sparkvot, netto och Finansiell sparkvot.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-29
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Nyckeltal för inkomstutveckling:
procent
Referenstid
Nyckeltal för inkomstutveckling:
Under året
Datatyp
Nyckeltal för inkomstutveckling:
Pristyp
Nyckeltal för inkomstutveckling:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Nyckeltal för inkomstutveckling:
Nej
Säsongsrensad
Nyckeltal för inkomstutveckling:
Nej
Skapad datum
2019-08-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000011H