Nyckeltal för inkomstutveckling, sparkvot, skuldkvot, räntekvot efter sektor och indikator. År 1950 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

sektor Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

indikator Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 69 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen är korrigerad 2017-09-19 för åren 1950–1979 avseende Sparkvot, netto och Finansiell sparkvot.
I samband med publiceringen den 13 september 2019 har tidsserierna reviderats. Uppgifter för år före 1993 kommer att publiceras 29 november 2019.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-29
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Nyckeltal för inkomstutveckling:
procent
Referenstid
Nyckeltal för inkomstutveckling:
Under året
Datatyp
Nyckeltal för inkomstutveckling:
Pristyp
Nyckeltal för inkomstutveckling:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Nyckeltal för inkomstutveckling:
Nej
Säsongsrensad
Nyckeltal för inkomstutveckling:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000011H