BNP från användningssidan, försörjningsbalans efter användning, aggregerad. År 1950 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

användning Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 67 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2015-10-23
Korrigering har gjorts i tabellen ”BNP från användningssidan, försörjningsbalans efter användning, aggregerad. År 1950 – 2014”
Korrigeringen avser volymindex år 2010=100 för merparten av åren 1950-2014 för BNP och dess delkomponenter.
Korrigering 2016-12-06. Data för 2015 har korrigerats.
Korrigering 2018-09-13. Korrigeringen avser värden i löpande priser, volymindex samt volymförändring för åren 1993-2015 för BNP till marknadspris och fasta bruttoinvesteringar.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-09-13
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Volymindex år 2015=100:
index
Volymförändring, procent:
procent
Referenstid
Löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Volymindex år 2015=100:
Under kalenderåret
Volymförändring, procent:
Under kalenderåret
Datatyp
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Volymindex år 2015=100:
Flöde
Volymförändring, procent:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Volymförändring, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Volymindex år 2015=100:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Volymindex år 2015=100:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Bastid
Volymindex år 2015=100:
2010
Skapad datum
2019-07-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000BM