Tillgång och användning (ENS2010) efter produktgrupp SPIN 2007. År 2008 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tillgång/användning Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

produktgrupp SPIN 2007 Markera minst ett värde

Totalt 59 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2018-09-13. Korrigeringen avser värden för åren 1993-2015 för produktion, förbrukning och fasta bruttoinvesteringar.
produktgrupp SPIN 2007
Standard för svensk produktgruppsindelning (SPIN 2007) motsvarar Classification of products by activity (CPA 2008).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-09-13
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Datatyp
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Skapad datum
2019-07-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103BU