Förädlingsvärdets delkomponenter (ENS2010) efter näringsgren SNI 2007 och transaktionspost, löpande priser. År 1993 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 62 Valda

Sök

transaktionspost Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-09-14 Arbetsgivares sociala avgifter har uppdaterats för perioden 2006-2013 då hänsyn nu tagits till nedsättningen av avgiften för unga och äldre. Detta har påverkat fördelningen av de sociala avgifterna mellan näringslivet och offentliga myndigheter. Totala sociala avgifterna för hela ekonomin är oförändrad för perioden. För näringslivet har de sociala avgifterna justerats ned och löneskatterna upp lika mycket.
Korrigering 2018-03-13
Korrigeringen avser värden i löpande priser för åren 2006-2012 för arbetsgivarens kollektiva avgifter och övriga produktionsskatter samt värden i löpande priser för åren 1993-2012 för kapitalförslitning.
Korrigering 2018-09-13. Korrigeringen avser värden för åren 1993-2015.
näringsgren SNI 2007
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-09-13
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Referenstid
Löpande priser, mnkr:
Under året
Datatyp
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Skapad datum
2019-07-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103C£