Hushållens konsumtionsutgifter (ENS2010) efter ändamål COICOP. År 1980 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

ändamål COICOP Markera minst ett värde

Totalt 155 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 36 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.
COICOP - Classification of individual consumption by purpose.
Uppgifterna avseende 2015 är preliminära.
ändamål COICOP
10 utbildning
Mellan åren 2002 och 2003 gjordes en omklassificering av förskolan från COICOP 12 - Övriga varor och tjänster - till COICOP 10 – Utbildning.
101 utbildning
Mellan åren 2002 och 2003 gjordes en omklassificering av förskolan från COICOP 12 - Övriga varor och tjänster - till COICOP 10 – Utbildning.
12 övriga varor o tjänster
Mellan åren 2002 och 2003 gjordes en omklassificering av förskolan från COICOP 12 - Övriga varor och tjänster - till COICOP 10 – Utbildning.
124 omsorgstjänster för barn, äldre och funktionshindrade
Mellan åren 2002 och 2003 gjordes en omklassificering av förskolan från COICOP 12 - Övriga varor och tjänster - till COICOP 10 – Utbildning.
1240 omsorgstjänster för barn, äldre och funktionshindrade
Mellan åren 2002 och 2003 gjordes en omklassificering av förskolan från COICOP 12 - Övriga varor och tjänster - till COICOP 10 – Utbildning.
12401 barnomsorg
Mellan åren 2002 och 2003 gjordes en omklassificering av förskolan från COICOP 12 - Övriga varor och tjänster - till COICOP 10 – Utbildning.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Volymindex år 2010=100:
index
Volymförändring, procent:
procent
Prisförändring, procent:
procent
Kontakt
NR Info, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: nrinfo@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Löpande priser, mnkr:
2017-09-13
Volymindex år 2010=100:
2017-09-13
Volymförändring, procent:
2017-09-13
Prisförändring, procent:
2017-09-13
Referenstid
Löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Volymindex år 2010=100:
Under kalenderåret
Volymförändring, procent:
Under kalenderåret
Prisförändring, procent:
Under kalenderåret
Datatyp
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Volymindex år 2010=100:
Flöde
Volymförändring, procent:
Flöde
Prisförändring, procent:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Volymförändring, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Volymindex år 2010=100:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Prisförändring, procent:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Volymindex år 2010=100:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Prisförändring, procent:
Nej
Bastid
Volymindex år 2010=100:
2010
Skapad datum
2017-10-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
NR0103CT