BNP och förädlingsvärde (ENS2010) efter producent och transaktionspost. År 1993 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

producent och transaktionspost Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-09-14 Arbetsgivares sociala avgifter har uppdaterats för perioden 2006-2013 då hänsyn nu tagits till nedsättningen av avgiften för unga och äldre. Detta har påverkat fördelningen av de sociala avgifterna mellan näringslivet och offentliga myndigheter. Totala sociala avgifterna för hela ekonomin är oförändrad för perioden. För näringslivet har de sociala avgifterna justerats ned och löneskatterna upp lika mycket.
Korrigering 2018-03-13
Korrigeringen avser värden i löpande priser för åren 2006-2012 för arbetsgivarens kollektiva avgifter och övriga produktionsskatter samt värden i löpande priser för åren 1993-2012 för kapitalförslitning.
Korrigering 2018-09-13. Korrigeringen avser värden i löpande priser, volymindex samt volymförändring för åren 1993-2015 för BNP till marknadspris och förädlingsvärden.
I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.
Alla ej branschfördelade poster avser näringsliv.
tabellinnehåll: Löpande priser, mnkr , producent och transaktionspost: näringsliv, förädlingsvärde till marknadspris
Utgörs av förädlingsvärde till baspris, produktskatter - ej branschfördelad post (+) och produktsubventioner - ej branschfördelad post (-) i näringslivet.
tabellinnehåll: Löpande priser, mnkr , producent och transaktionspost: näringsliv, produktskatter - ej branschfördelad post (+)
Större delen av denna post har kalkylerats.
tabellinnehåll: Volymförändring, procent , producent och transaktionspost: näringsliv, produktskatter - ej branschfördelad post (+)
Större delen av denna post har kalkylerats.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-09-13
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Volymindex år 2015=100:
index
Volymförändring, procent:
procent
Referenstid
Löpande priser, mnkr:
Under året
Volymindex år 2015=100:
Under året
Volymförändring, procent:
Under året
Datatyp
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Volymindex år 2015=100:
Flöde
Volymförändring, procent:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Volymförändring, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Volymindex år 2015=100:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Volymindex år 2015=100:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Bastid
Volymindex år 2015=100:
2010
Skapad datum
2019-07-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103CQ