Inkomster och utgifter samt kapitaltransaktioner (ENS2010), säsongrensad, löpande priser. Kv 1993K1 - 2019K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

sektor Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

transaktionspost Markera minst ett värde

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 107 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2014-11-28. Korrigering har gjorts avseende posterna D614 Hushållens kompletterande egenavgifter samt D8 Justering för förändring i pensionsrätter perioden 1993-2014K2. Posterna D441 Kapitalavkastning tillräknad försäkringstagare, D442 Kapitalavkastning på pensionsrätter och D622 Förmåner från andra sociala försäkringssystem har korrigerats för perioden 2008-2014K2. För perioden 1993-2007 påverkas endast saldoposten Disponibel inkomst i sektorerna S14 Hushåll och S12 Finansiella bolag, eftersom D8 korrigeras med motsvarande belopp som D614. Från år 2008 påverkas saldoposterna Primärinkomstsaldo, Disponibel inkomst, Sparande och Finansiellt sparande för sektorerna S14 Hushåll, S11 Icke-finansiella bolag och S12 Finansiella bolag.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-29
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Transaktioner, säsongrensade, mnkr:
mnkr
Referenstid
Transaktioner, säsongrensade, mnkr:
Under kvartalet
Datatyp
Transaktioner, säsongrensade, mnkr:
Flöde
Pristyp
Transaktioner, säsongrensade, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Transaktioner, säsongrensade, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Transaktioner, säsongrensade, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-01-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103DU