Nyckeltal för inkomstutveckling, sparkvot, skuldkvot, räntekvot efter sektor och indikator. Kvartal 1980K1 - 2019K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

sektor Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

indikator Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 160 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I samband med publiceringen den 13 september 2019 har tidsserierna reviderats. Uppgifter för år före 1993 kommer att publiceras 29 november 2019.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-28
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Nykeltal för inkomstutveckling:
procent
Referenstid
Nykeltal för inkomstutveckling:
Under kvartalet
Datatyp
Nykeltal för inkomstutveckling:
Pristyp
Nykeltal för inkomstutveckling:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Nykeltal för inkomstutveckling:
Nej
Säsongsrensad
Nykeltal för inkomstutveckling:
Nej
Skapad datum
2020-05-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000ZF