Inkomster och utgifter samt kapitaltransaktioner (ENS2010), efter institutionell sektor och transaktionspost, löpande priser. Kv 1980K1 - 2019K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

sektor Markera minst ett värde

Totalt 32 Valda

Sök

transaktionspost Markera minst ett värde

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 160 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Sektorerna S13, S1311+1314 samt S1313 är konsoliderade
Korrigering 2020-03-02: Kvartalstabellerna ”Inkomster och utgifter samt kapitaltransaktioner (ENS2010), efter institutionell sektor och transaktionspost, löpande priser” och ”Inkomster och utgifter samt kapitaltransaktioner (ENS2010), säsongrensad, löpande priser” samt årstabellen ”Inkomster och utgifter samt kapitaltransaktioner (ENS2010), efter institutionell sektor och transaktionspost, löpande priser” har korrigerats avseende sektor S13 Offentlig förvaltning, transaktionsposter D7.REC/D7.PAY (D73.REC/D73.PAY) Andra löpande transfereringar, tillgång/användning, år 2018 och 2019. Inga saldoposter har påverkats av denna korrigering.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-02
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Transaktioner, mnkr:
mnkr
Referenstid
Transaktioner, mnkr:
Under kvartalet
Datatyp
Transaktioner, mnkr:
Flöde
Pristyp
Transaktioner, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Transaktioner, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Transaktioner, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-05-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103DT