Antal sysselsatta (ENS2010), säsongrensade efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 1981K1 - 2019K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 154 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I samband med publiceringen den 13 september 2019 har tidsserierna reviderats. Uppgifter för år före 1993 kommer att publiceras 29 november 2019.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-09-13
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal:
personer i 1000-tal
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal, volymförändring, procent:
procent
Referenstid
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal:
Under kvartalet
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal, volymförändring, procent:
Under kvartalet
Datatyp
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal:
Flöde
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal, volymförändring, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal:
Ja
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal, volymförändring, procent:
Ja
Säsongsrensad
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal:
Nej
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1000-tal, volymförändring, procent:
Nej
Skapad datum
2019-11-14
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000025Q