Hushållens konsumtionsutgifter (ENS2010) efter varaktighet säsongrensad fasta priser. Kvartal 1993K1 - 2019K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

varaktighet Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 106 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Då Utländska besökares konsumtion är en avdragspost redovisas värdena här med negativt tecken.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-09-16
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Säsongrenasad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
mnkr
Säsongrenasad, volymförändring föregående period, procent:
procent
Referenstid
Säsongrenasad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Under kvartalet
Säsongrenasad, volymförändring föregående period, procent:
Under kvartalet
Datatyp
Säsongrenasad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Flöde
Säsongrenasad, volymförändring föregående period, procent:
Flöde
Pristyp
Säsongrenasad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Fasta Priser
Säsongrenasad, volymförändring föregående period, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Säsongrenasad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Nej
Säsongrenasad, volymförändring föregående period, procent:
Nej
Säsongsrensad
Säsongrenasad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Ja
Säsongrenasad, volymförändring föregående period, procent:
Ja
Skapad datum
2019-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000O6