Fasta bruttoinvesteringar (ENS2010) efter investeringstyp säsongrensad löpande priser. Kvartal 1981K1 - 2017K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

investeringstyp Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 146 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Säsongrensade värden för perioden 1981-1992 har beräknats enligt följande: Separata säsongrensningar utfördes för perioderna 1981-1996 och 1993-2015. Därefter har perioden 1981- kvartal 4 1992 länkats till värdet för kvartal 1 1993 i den senare serien. Det innebär att nivån i den redovisade säsongrensade serien före 1993 inte hänger ihop riktigt med den orensade serien. Den bör därför endast användas för korttidsjämförelser.
2016-03-22 kompletterades tabellen med ytterligare serier.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
mnkr
Kontakt
NR Info, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: nrinfo@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
2017-09-13
Referenstid
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Datatyp
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
Flöde
Pristyp
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Säsongrensad löpande priser, mnkr:
Ja
Skapad datum
2017-10-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
0000000L