BNP från produktionssidan (ENS2010), kalenderkorrigerad och säsongrensad efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 1981K1 - 2019K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 154 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I samband med publiceringen den 13 september 2019 har tidsserierna reviderats. Uppgifter för år före 1993 kommer att publiceras 29 november 2019.
Kyrkokommunala myndigheter omklassificerades år 2000 från den kommunala sektorn till sektorn hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Före år 2000 inkluderas kyrkokommunala myndigheter i primärkommunala myndigheter och kommunalförbund.
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-09-13
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
mnkr
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
procent
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
mnkr
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
procent
Referenstid
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Under kvartalet
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Under kvartalet
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Under kvartalet
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Under kvartalet
Datatyp
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Flöde
Pristyp
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Ja
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Ja
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Nej
Säsongsrensad
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Nej
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Ja
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Ja
Skapad datum
2019-11-14
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103DG