Arbetade timmar (ENS2010), kalenderkorrigerade och säsongsrensade efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 1981K1 - 2019K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 153 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Säsongrensade värden för perioden 1981-1992 har beräknats enligt följande: Separata säsongrensningar utfördes för perioderna 1981-1996 och 1993-2015. Därefter har perioden 1981- kvartal 4 1992 länkats till värdet för kvartal 1 1993 i den senare serien. Det innebär att nivån i den redovisade säsongrensade serien före 1993 inte hänger ihop riktigt med den orensade serien. Den bör därför endast användas för korttidsjämförelser.
Korrigering 2017-08-01: Antalet arbetade timmar för kvartal 2 2017 har korrigerats. Även tidigare kvartal kan ha förändrats.
Kyrkokommunala myndigheter omklassificerades år 2000 från den kommunala sektorn till sektorn hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Före år 2000 inkluderas kyrkokommunala myndigheter i primärkommunala myndigheter och kommunalförbund.
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-29
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal:
timmar
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal, volymförändring motsv. period f g år, proc:
procent
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1 000 000-tal:
timmar
Säsongrensade, 1 000 000-tal, volymförändring föregående period, procent:
procent
Referenstid
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal:
Under kvartalet
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal, volymförändring motsv. period f g år, proc:
Under kvartalet
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1 000 000-tal:
Under kvartalet
Säsongrensade, 1 000 000-tal, volymförändring föregående period, procent:
Under kvartalet
Datatyp
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal:
Flöde
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal, volymförändring motsv. period f g år, proc:
Flöde
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1 000 000-tal:
Flöde
Säsongrensade, 1 000 000-tal, volymförändring föregående period, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal:
Ja
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal, volymförändring motsv. period f g år, proc:
Ja
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1 000 000-tal:
Nej
Säsongrensade, 1 000 000-tal, volymförändring föregående period, procent:
Nej
Säsongsrensad
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal:
Nej
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal, volymförändring motsv. period f g år, proc:
Nej
Kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1 000 000-tal:
Ja
Säsongrensade, 1 000 000-tal, volymförändring föregående period, procent:
Ja
Skapad datum
2019-07-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103CH