BNP från användningssidan (ENS2010), försörjningsbalans efter användning, säsongrensad. Kvartal 1980K1 - 2019K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

användning Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 157 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Säsongrensade värden för perioden 1981-1992 har beräknats enligt följande: Separata säsongrensningar utfördes för perioderna 1981-1996 och 1993-2015. Därefter har perioden 1981- kvartal 4 1992 länkats till värdet för kvartal 1 1993 i den senare serien. Det innebär att nivån i den redovisade säsongrensade serien före 1993 inte hänger ihop riktigt med den orensade serien. Den bör därför endast användas för korttidsjämförelser.
Korrigering 2017-06-05
Korrigering har gjorts i tabellen ”BNP från användningssidan (ENS2010), försörjningsbalans efter användning, säsongrensad. Kvartal 1981K1 - 2017K1”
Korrigeringen avser säsongrensade värden i miljoner kronor uttryckta i fasta priser med referensår 2016 för kv 1 1981 till kv 4 1992 för BNP och dess delkomponenter.
Korrigering 2018-09-13. Korrigeringen avser värden i löpande priser, fasta priser samt volymförändring för åren 1993-2015 för BNP till marknadspris och fasta bruttoinvesteringar.
tabellinnehåll
Säsongrensad, löpande priser, mnkr
I samband med en översyn av vilka serier som publiceras i säsongrensade och kalenderkorrigerade tal har ändringar jämfört med tidigare gjorts, se mer på www.scb.se/NR0103
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent
I samband med en översyn av vilka serier som publiceras i säsongrensade och kalenderkorrigerade tal har ändringar jämfört med tidigare gjorts, se mer på www.scb.se/NR0103
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent
Förändring i lagerinvesteringar inkl. värdeföremål kan variera med både positivt och negativt tecken vilket medför att volymförändring ej är relevant för denna post.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-29
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
mnkr
Säsongrensad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
mnkr
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
procent
Referenstid
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Säsongrensad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Under kvartalet
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Under kvartalet
Datatyp
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Flöde
Säsongrensad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Flöde
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Flöde
Pristyp
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Fasta Priser
Säsongrensad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Fasta Priser
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongrensad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Nej
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Nej
Säsongsrensad
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Ja
Säsongrensad, fasta priser referensår 2018, mnkr:
Ja
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Ja
Skapad datum
2019-07-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103CG